X
تبلیغات
فروشگاه خانومی

من و همسرم در اروپا

پوشک و نرسری دو تا مسأله این روزهای من

پست مادرانه:

از وقتی ایران بودم به دو تا مسأله که فکر می کردم بار سنگینی می اومد روی دوشم یکی نرسری رفتن عسل بود یکی هم از پوشک گرفتنش که دیگه به نظرم دیر شده بود. قبل از سفر هر دو رو امتحان کرده بودم و به در بسته خورده بودم، ماجرای اولین جلسه نرسری رو که اواخر جولای برده بودمش توی این پست نوشته بودم. اون روز بخش اول اون جلسه که موندن توی اتاق بازی بود چون با مقاومت دختری روبرو شده بودیم برام کمی ناامید کننده بود چون حاضر نبود از بغلم پایین بیاد فقط موقعی که بچه ها رو بردن توی گاردن و چشمش به وسایل بازی افتاد اومد پایین هرچند بهش حق می دادم غریبگی کنه.

بعد از سفر، دوشنبه ( 28 سپتامبر ) و با حدود یک ماه تأخیر بردمش نرسری اما عسلی تا در ورودی رو دید شروع کرد به بی قراری به همسر گفتم وای باز شروع شد ... بردیمش داخل و وضع بدتر شد کوچولو اصلاً نمی خواست اونجا بمونه حتی با آکواریومی که اونجا گذاشته بودن علی رغم علاقه ای که داره اصلاً مشغول نشد و همش توی بغلمون بود. دفتر ورود رو که امضا کردم به خواست مربیش بردیمش طبقه بالا پیش بقیه pre_school ها. اونا رو که دید خودش رو محکم چسبوند به من دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و پاهاش رو دور کمرم و نگاهش رو برگردوند! توی دلم گفتم امی نبرد شروع شد آماده باش!

مربی بهم گفت همینطوری که توی بغلته ببرش تمام قسمت ها رو بهش نشون بده اسباب بازیا رو نشونش بده کم کم با بچه ها آشناش کن بعد من میام ازت می گیرمش. منم همین کار رو کردم تمام مدتی که داشتم بهش اسباب بازی ها رو نشون می دادم از سر ترس غر می زد و می گفت ماما بیم بیون ( بریم بیرون ) سعی می کردم به روی خودم نیارم و قوی باشم و به کار خودم ادامه می دادم. همسر هم ایستاده بود دم در و با ناامیدی داشت به جزقلکش نگاه می کرد! بچه ها یک  ماه بود که با هم آشنا شده بودن و از همدیگه نمی ترسیدن اما این فسقلی ... بردمش یک گوشه که یک ظرف بزرگ گذاشته بودن و توش برنج و پاستای خام ریخته بودن تا بچه ها بازی کنن، ازش خواستم دستش رو فرو کنه توی برنج ها و باهاشون بازی کنه، نکرد خودم این کار رو کردم خوشش اومد و خواست خودشم امتحان کنه، دو سه تا بچه دیگه هم اومدن و کم کم باهاش ارتباط برقرار کردن اما عسلی با ترس و عدم اطمینان بهشون نگاه می کرد داشت یخش باز می شد که مربی اومد و گفت خوب حالا بدش به من و خودت و ددی برین پایین و 30 دقیقه به من زمان بدین که ببینم چکار می کنه. کوچولو اصلاً نمی خواست بره بغل اون خانم و شروع کرد به جیغ زدن، دلم ریش شد اون خانم بالاخره گرفتش و من با قلبی لرزون از دیدن گریه های بچه ام با همسر دویدیم طبقه پایین. اونا مونیتور رو روی اتاق بچه ها برامون تنظیم کردن تا بچه رو ببینیم و چقدرررر برای یک مادر سخته که ببینه بچه اش داره با تمام وجود جیغ می زنه و گریه می کنه و هیچ جوره آروم نمی شه اما مجبوره بشینه سر جاش تا اونا کارشون رو بکنن .

دقایق سختی بود همسر هم مضطرب شده بود و اصلاً نمی تونستم روی دلگرمی دادن های اون حساب کنم یکی باید اون رو دلداری می داد! هی بلند شدیم و راه رفتیم و نچ نچ کردیم و مونیتور رو دیدیم که بچه فقط داره جیغ می زنه و صداش هم می اومد آخرش همسر زودتر از موعد رفت بالا من نرفتم چون به آغوش من وابسته تر بود و ممکن بود دیگه از بغلم جدا نشه، همسر رفت و بغلش کرد اما بچه هنوز داشت گریه می کرد یکم منتظر موندم و دیدم ساکت نمی شه خودم دویدم و رفتم بالا تا من رو دید دستاش رو به طرفم دراز کرد و گفت ماما ... ماما .... صورتش از گریه سرخ شده بود و چشماش قرمز از اشک ... دلم براش تیکه پاره شد بغلش کردم و بوسیدمش سرش رو گذاشت روی شونه ام و آروم گرفت در حالی که هنوز از شدت گریه دل دل می زد نوازشش کردم و براش حرف زدم قربون صدقه اش رفتم بهش اطمینان دادم که هیچی نشده، مامان اینجاست و ... کم کم آروم شد. مربی که انگار از یک جنگ تن به تن برگشته بود نفس عمیقی کشید و بهم لبخند زد و گفت این طبیعیه، بچه ها معمولاً اولش که میان نرسری همین عکس العمل رو نشون می دن مخصوصاً دختر شما که 3 سال پیش خودتون بوده، حالا باز یکم باهاش باش و بعد برو پایین.

بعد از مدتی برای بچه ها کارتون گذاشتن و و مربی دخترکم رو به بقیه بچه ها معرفی کرد و ازشون خواست بچه های خوبی باشن و سر و صدا نکنن تا دوست جدیدشون ناراحت نشه و بتونه توی آرامش کارتون ببینه، بچه ها هم سر تکون دادن بعد مربی بهم گفت مام حالا وقتشه که بچه رو بدی به من و بری. قلبم می زد نمی خواستم باز برم ولی چاره ای نبود به مربی گفتم می شه روزهای اول خودم پیشش باشم و اینقدر ترکش نکنم؟ گفت نه اون روش جواب نمی ده باید همین کاری رو بکنیم که گفتم. با نگرانی بچه رو بهش دادم و عسل مامان باز شروع کرد به جیغ زدن و بقیه بچه ها هم مات و مبهوت موندن که این « دوست جدید » چرا اینطوری می کنه؟!

باز با همسر رفتیم پایین این بار باید 10 دقیقه می موندیم من پایین پله ها ایستادم دل توی دلم نبود نمی تونستم بشینم، احساس می کردم بچه ام رو دارن شکنجه می کنن همش جیغ می زد هی یک پله می رفتم بالا باز می اومدم پایین، سعی داشتم خودم رو کنترل کنم اما مگه می شد؟ یکم رفتم بالا و از دیوار شیشه ای قرمز دیدم که دخترک داره دست مربیش رو می کشه و بهش می گه بیم بیون بیم پیش ماما ... مربی هم نمی فهمید چی می گه فقط از کلمه ماما فهمیده بود منو می خواد هی بهش می گفت mommy is coming و به خیال خودش داشت آرومش می کرد.

دخترکم مربیش رو آورد تا پای پله ها و در حالی که از ته دل گریه می کرد منو ازش می خواست منم مبهوت مونده بودم پایین پله های مارپیچ ( به طوری که بچه من رو نمی دید ) و نمی دونستم اگه برم بالا کار مربی رو خراب کردم یا نه؟ تا اینکه مربی خودش منو دید و از خدا خواسته گفت اوناهاش مامانت داره میاد! خنده ام گرفت خود مربی هم خسته شده بود منم دویدم بالا و بچه رو با همه وجودم در آغوش گرفتم بدنش خیس عرق شده بود و هق هق می کرد باز سعی کردم آرومش کنم غرق بوسه اش کردم براش حرف زدم نوازشش کردم، مربیش گفت برای امروز دیگه بسه، شما نمی تونید هر روز بچه رو بیارید این بچه نیاز داره چند جلسه به طور خصوصی باهاش باشیم اما باید بینش فاصله باشه، وقت بعدی رو برامون جمعه تعیین کردن. توی راه برگشت به خونه بچه هیچ جوره از بغلم پایین نیومد احساس می کرد منو از دست داده و دوباره به دست آورده سفت و سخت چسبیده بود بهم، نمی تونستم اونهمه راه پیاده بغلش کنم اما چاره ای نبود دیگه به نفس نفس افتاده بودم به خونه که رسیدیم یهو بچه از این رو به اون رو شد اومد پایین و مثل همیشه می گفت و می خندید و برام حرف می زد و ازم ناهار خواست!

گذشت و پنج شنبه عصر داشتم پوشکش رو عوض می کردم یهو به ذهنم رسید یه بار دیگه toilet training ( از پوشک گرفتن بچه و آموزش استفاده از توالت ) رو امتحان کنم شاید این بار جواب داد. دفعه پیش دو ماه قبل بود که پوشکش رو باز کردم کلی فیلم از بچه ها که روی دستشویی نشسته بودن از یوتیوب گرفته بودم و بهش نشون دادم و بعد هم با عروسکش و پاتی کوچولویی که داشت بهش نشون داده بودم که چطوری می شه روی توالت نشست و جیش کرد اما فایده ای نداشت و هیچ جوره با من راه نیومد. وقتی شلوارش رو خیس کرد از ترس جیغ زد و خواست نپی رو دوباره براش ببندم اصلاً حاضر نبود حتی روی پاتی بشینه چه برسه به دستشویی اصلی، دقیقاً حس می کرد پوشک بخشی از بدنشه و من اون رو ازش کندم و حالا دچار نقص عضو شده نمی تونست بدون پوشک حتی درست راه بره خمیده و دولا راه می رفت! توی اینترنت چند تا مقاله خوندم که گفته بودن اگه بچه « ذره ای » مقاومت کرد و نپی اش رو خواست یعنی از نظر روحی آماده نیست و نباید اصرار کنید بهش یکی دو هفته مهلت بدید و باز امتحان کنید منم بعد از دو هفته دوباره بساط رو به راه کردم اما بازم جیغ و گریه و مقاومت و درماندگی من ... تصمیم گرفتم برم ایران و برگردم و باز شروع کنم.

5شنبه برای امتحان لحن خیلی هیجان زده ای به صدام دادم و بهش گفتم عسلم تو دیگه بزرگ شدی نپی اخ شده باید بندازیمش دور و بریم تویلت میای؟ گفت تویلت نه! گفتم ببین نپی کثیف شده بیا خودت ببر بنداز سطل آشغال بلند شد یک نگاهی به نپی کرد بعد دستش گرفت و برد انداخت سطل آشغال وبعد انگار که به خودش ثابت شده دیگه نپی وجود خارجی نداره گفت نپی اخ شده بیم تویلت! فکر کردم اشتباه شنیدم گفتم ااااا بدو بدو بریم سوار تویلت بشیم ( عاشق سوار شدن هر چیزیه و منم از این نقطه ضعفش استفاده کردم یعنی تویلت رو براش شبیه وسیله شهر بازی تصویر کردم که می شه سوارش شد ) تویلت سیتش رو که از قبل خریده بودم اول بهش نشون دادم و نقش و نگارهای کودکانه اش رو دید و بهشون دست کشید بعد بهش گفتم الان برات می ذارم تا بری سوارش بشی، وقتی گذاشتم راحت نشست روش و بعد از یک ربع کارش رو کرد! اون صدا برای من یکی از دلنشین ترین صداهایی بود که به عمرم شنیده بودم چون بعد از یک نبرد نابرابر بالاخره موفق شده بودم! براش دست زدم و کلی تشویقش کردم و ازش خواستم از این به بعد جیشش رو بگه و نپی رفته سطل آشغال لالا کرده!

بعد از اون پنج شش باری نتونست خودش رو کنترل کنه و خودش رو خیس کرد و شلوار پشت شلوار بود که کثیف می شد، تا الان که 6 روز می گذره مسلط شده و خودش میاد می گه بیم تویلت، حالا مشکل من اینه که به قدری دستشویی رو دوست داره که خیلی وقتا الکی می گه و وقتی می برمش و کلی معطل می شم بعد می بینم الکی و محض فان اومده نشسته! راستی از اونجایی که مثانه بچه ها کوچیکه و هر یک ربع نیم ساعت باید برن دستشویی و مامان بیچاره روزی صد بار باید بره اونجا و معطل بشه موبایل بردن توی دستشویی و وب گردی به این قشر طفلکی توصیه می شه!

الان  فقط برای بیرون رفتن و شب ها موقع خواب پوشکش می کنم و کار دومش رو یک روز اونجا کرده! اما وقتی بازه می ترسه بره توی دستشویی کارش رو بکنه هنوز این براش جا نیفتاده می ترسم یبوست بشه، الان دارم هی براش تکرار می کنم که تویلت برای pp هم هست تا ملکه ذهنش بشه.

خیلی خوشحالم که از پوشک گرفتن بچه به همین راحتی انجام شد اما هنوز برای نرسری اول راهم، قرار جمعه رو به خاطر این که شب قبلش تویلت ترینینگ رو شروع کرده بودم و بچه هنوز بهش مسلط نشده بود کنسل کردیم تا بهش زمان بدیم که با دستشویی رفتن کنار بیاد اما فردا دوباره باید ببرمش برای بعد از ظهر بهمون وقت دادن و یک نفر رو هم تعیین کردن که مسؤول بچه باشه و باز تمام اون مراحل بچه رو بده من و برو پایین و بعد بیا بالا تکرار بشه، خدایا بهم توان بده اشک های بچه ام رو تحمل کنم و از این مرحله سخت هم زودتر رد بشم ...

لحظه نوشت

ساعت1:10 دقیقه بعد از ظهره، دارم کامنت ها رو جواب می دم یک دفعه برگشتم از پنجره به بیرون نگاه کردم و کلی تعجب کردم چون هوا تقریباً تاریک بود و بارون با شدت می بارید! یک لحظه، زمان رو گم کردم که مگه ساعت 1 نیمه شبه؟ چرا سر ظهر هوا تاریکه؟! جل الخالق ... توی ایران چنین منظره ای رو ندیده بودم اما امان از روزهای ابری و بارونی اینجا نه به تابستوناش که ساعت از 10 شب می گذره هم هوا هنوز روشنه نه به پاییز و زمستون که گاهی از شدت گرفتگی هوا وسط روز احساس می کنی دم غروبه! خدا رو شکر قراره فردا عسل رو ببرم نرسری اگه امروز وقت داشتیم هم خیس آب می شدیم هم از تاریکی هوا وسط روز حالم گرفته می شد.

روزهای پاییزی قشنگی رو براتون آرزو می کنم همراه با قدم زدن روی برگ های زرد ...

________________

بعداً نوشت:

بعد از یک ساعت دوباره هوا روشن شد ولی اون تاریکی خیلی عجیب بود.

سلامی دوباره به سرزمین ملکه، سرزمین سرسبز

برگشتیم انگلیس و سفر امسالمون هم تموم شد. سفر خیلی خوبی بود این بار به چند بخش تقسیمش کردیم و هر بخش رو اختصاص به یک جا دادیم، در مجموع به چند تا شهر سفر کردیم و وقتی هم که پیش خانواده هامون بودیم حتی یک روز رو هم از دست ندادیم و برای هر روز برنامه داشتیم و حسابی تفریح کردیم.

روزای آخر حسابی دپرس شده بودم که داریم همه این خوشی ها رو ترک می کنیم و برمی گردیم، فکر می کردم وقتی برگردیم تا چند روز کارم گریه باشه یا همش دلم گرفته باشه اما عملاً اینطور نشد. هر سال که برمی گردیم به قدری کار روی سرم می ریزه که فرصت فکر کردن و غصه خوردن ندارم البته دل گرفتگی تا چند روز هست و طبیعیه ولی زیاد آزار دهنده نیست، به نظرم کار و مشغولیت اینطور وقتا می تونه نجات دهنده آدم باشه، چون وقتی داری کار می کنی و یک هدفون هم توی گوشته و داری به یک برنامه یا موسیقی گوش می کنی فرصتی برای افکار آزار دهنده وجود نداره، بیکاری بد دردیه و خوشبختانه من هیچ وقت توی زندگیم بیکار نیستم و هر روز لیستی از کارها رو دارم که باید برای همون روز انجام بدم گاهی حتی وقت هم کم میارم.


هر دو پرواز با اینکه شب تا صبح انجام می شدن اما خیلی خوب و راحت بودن، از دروغی که کارمند فرودگاه بهم گفت و اینکه صندلی ما رو کنار پنجره هواپیما تعیین کرده و بعد دیدیم ایشون لطف کردن و دروغ گفتن که بگذریم بقیه چیزا عالی بود، همونم برای ما زیاد مهم نبود مهم برای من صداقت بود که متأسفانه در آخرین لحظه بودنمون در ایران شاهدش نبودم مسلماً اگه می گفت صندلی کنار پنجره ندارن برای ما اوکی بود ولی نمی دونم چرا بعضیا دروغ رو به راست ترجیح می دن؟ اتفاقاً توی پرواز دوم صندلی همسر جلوی هواپیما بود و مال من و بچه وسط و کنارم یک آقای انگلیسی بسیار مؤدب نشسته بود که حتی بهم گفت مادام اگه دوست دارید می تونید جاتون رو با من عوض کنید و کنار پنجره بشینید، منم از فرصت استفاده کردم و ازش خواستم اگه براش اشکالی نداره جاش رو با همسرم عوض کنه اونم با روی باز پذیرفت، لهجه غلیظ بریتیشش بهم یادآوری کرد که داریم به خونه نزدیک می شیم! ولی از این موضوع ناراحت نبودم و حتی یکجورایی احساس می کردم دلم برای این مردم با ادب و مهربون هم تنگ شده بوده و خودم خبر نداشتم.

دخترکم اصلاً در طول پرواز اذیت نکرد و خیلی بچه خوبی بود، بیشتر پرواز رو خوابید وقتایی هم که بیدار بود توی بغلم نشسته بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد و برام حرف می زد یا سرش رو با مونیتور صندلی گرم می کرد اما در عوض دو تا بچه پشت سری همش نق زدن و نق زدن، اون آقای انگلیسی خیلی خوش شانس بود که جاش رو با همسر عوض کرد!

در طول شب اصلاً نخوابیدم توی فرودگاه آتاتورک وقتی توی گیت خودمون نشسته بودیم و منتظر باز شدن گیت بودیم کم کم هوا روشن شد و موقع پرواز دوم هم این بار برخلاف سال های گذشته هوا در بیشتر کشورها آفتابی بود و از اون بالا می تونستم کشورها رو ببینم از بالای هر کشوری که رد می شدیم از همون بالا به دوستانی که در اون کشور داشتم سلام و صبح به خیر می فرستادم .

کلاً سفر خوبی بود و هیچ جا معطل نشدیم، همون روزهایی که رسیده بودیم ایران برای اطمینان با همسر رفتیم اداره گذرنامه و پاسپورت هامون رو چک کردیم که برای خروج از کشور مشکلی نداشته باشیم مخصوصاً همسر به خاطر سربازیش که خوشبختانه وضعیتش سبز بود و خیالمون راحت شد که موقع برگشت توی فرودگاه امام براش مشکلی پیش نمیاد، دو سه روز قبل از برگشت هم باز رفتیم بانک و عوارض خروج از کشور رو پرداخت کردیم و فیش گرفتیم و دیگه این معطلی رو که هر سال توی فرودگاه داشتیم امسال حذف کردیم، وزن چمدون ها هم درست و طبق قوانین ایرلاینمون بود و گیر به اونا ندادن و سریع کارت پرواز رو صادر کردن، توی هر دو فرودگاه امام و آتاتورک این بچه مجوز ما برای گذشتن از بخش چک بدنی و ورود به هواپیما بود، یعنی هر جا ما رو بچه به بغل می دیدن ازمون می خواستن از صف بیایم بیرون و بدون نوبت کارمون انجام بشه، آی کیف می داد که اولین نفر سوار هواپیما بشی و هنوز هیچ کس نیومده و شلوغ نشده وسایل دستت رو بچینی توی استورج بالای سرت و راحت بشینی روی صندلی و کمربندت رو ببندی! مرسی عسلک مامان!

ساعت 10 صبح رسیدیم انگلیس و خوشبختانه اینجا هم هوا آفتابی بود تا دلمون نگیره اما سردتر از ایران بود، ساعت هامون رو به وقت لندن تنظیم کردیم ( انگار سه ساعت و نیم برگشتیم به عقب و زمان برامون سیو شد ) و رفتیم که کار چک آوت رو هم انجام بدیم که این بار سریع تر از سال های پیش انجام شد فقط چمدون ها رو یک بار دیگه با اشعه بازرسی کردن که اینم زیاد وقت نگرفت و تونستیم سریع تاکسی بگیریم به مقصد خونه. ساعت 11:30 خونه بودیم، همسر این بار خونه رو مرتب کرده بود اما بازم خیلی کار داشت برای  سرو سامون گرفتنش. از وقتی رسیدیم با اینکه شب قبل نخوابیده بودم اما بدون لحظه ای استراحت یکسری نظافت و مرتب کاری اولیه رو با کمک همسر انجام دادیم من آشپزخونه رو شروع کردم و همسر هم طبقات یخچال و فریزر رو درآورد و برد توی حموم شست تا برای خریدهای شب تمیز و آماده باشه. دو ساعت تمام بی وقفه کار کردیم و یکم به اوضاع سر و سامون دادیم و بازم بدون استراحت کالسکه رو برداشتیم و رفتیم خرید! از خودمون تعجب می کردم که اینهمه انرژی رو از کجا آوردیم؟! رفتیم موریسون و تا اونجایی که می شد و جا داشتیم خرید کردیم: مرغ گوشت نون شیر پنیر میوه و .... یخچال هیچی نداشت و باید همه چیز می خریدیم، برای عسلی هم همونجا یک ساندویچ خریدم و بچه به قدری گرسنه بود که همش رو همونجا خورد و خیال من رو بابت ناهارش راحت کرد، اینقدر خسته بودیم که عطای رستوران رفتن رو به لقاش بخشیدیم و برای خودمون هم ساندویچ خریدیم و برگشتیم و بعد از پر کردن یخچال جسم بی جانمون بالاخره به تخت رسید!

شب که بیدار شدیم ما بودیم و سه تا چمدون و دو تا ساک باز نشده و خونه ای که هنوز آماده زندگی نبود، با کمک همسر چمدون ها رو باز کردیم و در حینش شام شب و ناهار فردا رو هم درست کردم و لباس های توی چمدون رو هم شستم، خلاصه از همون یکشنبه تا الان که چهارشنبه است یکسره دارم یا چمدون باز می کنم و وسایل رو به سر جاشون برمی گردونم یا خونه رو مرتب می کنم، دیگه امروز همه کارا تموم شد، خوشبختانه امسال همسر بهم بیشتر کمک کرد و زودتر تونستم همه کارا رو سر و سامون بدم الان دیگه خونه شده همون خونه همیشگی و باز بوی زندگی توش جاری شده.

حالا که برگشتم می بینم دلم برای خونه و زندگی خودم هم تنگ شده بود و اینجا رو هم دوست دارم، همه چیز خیلی بهتر از چیزی که تصور می کردم در جریانه، خوشحالم که می تونم زود از مود سفر و دلتنگی برای خانواده دربیام و بچسبم به زندگی خودم، این وایبر و تلگرام هم فاصله ها رو برای ما کم می کنن، دیروز کلی از عکس های ایرانمون رو برای خانواده خودم و خانواده همسر فرستادم و همه با هم در موردشون صحبت می کردیم احساس نمی کردم که ازشون خیلی دورم، خدا پدر طراحان این شبکه ها رو بیامرزه!

قصد نداشتم این هفته و با وجود کلی کار و خستگی سفر دخترکم رو ببرم نرسری اما دیروز صبح همسر ازم خواست همین امروز کار رو یکسره کنم و به هفته آینده موکول نکنم، با اینکه آمادگیش رو نداشتم اما دیدم اینطوری بهتره، دو تایی آماده اش کردیم و ظهر بردیمش اونجا اما این بچه اونجا کاری کرد که  تک تک موهای سرم سفید شد! این پست طولانی می شه شرحش رو به یادگار توی پست بعد می نویسم.

من زندگیم رو با همه سختی هاش و دوری ها و غربتش دوست دارم، این رو الان که اومدم بیشتر می فهمم و حس می کنم ... 

راستی دلم برای صحبت کردن با شماها و شنیدن حرف هاتون هم تنگ شده بود مُردم اینقدر که مجبور می شدم توی ایران کامنتدونی رو ببندم. از همینجا سلام می کنم به همه تون، یکی از دلگرمی های من توی غربت اینه که شماها هستید و این وبلاگ خونه دوم من محسوب می شه که همیشه کلی دوست خوب و مهربون توش هستن که باعث می شن تنهایی رو زیاد احساس نکنم ... دوستتون دارم .


خداحافظ ایران ...

امشب پرواز داریم، چمدون ها رو بستیم و همه چیز برای رفتن آماده است. پریروز با همسر رفتیم بانک و عوارض خروج از کشور رو هم پرداخت کردیم تا برای این کار توی فرودگاه معطل نشیم.

وزن چمدون ها استاندارده و از این نظر نگرانی نداریم، همه کارهایی که باید توی ایران انجام دادیم انجام شد، فقط باید برای خداحافظی به چند نفر زنگ بزنیم و تموم ... آره همه چیز آماده است جز دلم که خیلی غصه داره و آمادگی ترک عزیزانش رو نداره، از صبح خیلی گرفته هستم، نمی خوام برم، غربت واقعاً سخته اما چاره چیه؟ هر سال که میایم ایران به سرعت برق و باد می گذره و باز باید برگردیم و منتظر بمونیم برای سال آینده.

به چهره مامانم که نگاه می کنم با خودم می گم الان آخرین ساعت هاییه که می تونم از نزدیک ببینمش و از این به بعد باز باید از وبکم ببینمش، به بابام که نگاه می کنم همین حس بهم دست می ده به خواهرم و داداش هام هم ...دلم خیلی گرفته، خیلی، همش دارم خودم رو کنترل می کنم که جلوشون گریه نکنم تا بیشتر از این غصه دارشون نکنم، دل اونا هم گرفته اما سعی می کنن به روی خودشون نیارن و در عوض بهم دلداری بدن و از این حرفای تکراری که زندگی همینه و اینکه از سفر لذت بردین به خاطر همین سالی یک بار بودنشه و از این حرفا ... سرم رو پشت لپ تاپم قایم می کنم تا اشکی که توی چشمم حلقه زده رو نبینن، اشک هام رو نگه می دارم برای توی هواپیما ...

خداحافظ ایران، خداحافظ تا سال آینده ....

تابستون هم تموم شد

سفر شمال هم تموم شد. خیلی خوش گذشت اینقدر که تصمیم گرفتیم سال دیگه هم وقتی اومدیم ایران دوباره همچین سفر اضافه ای رو با خانواده همسر برنامه ریزی کنیم شاید این بار بریم جنوب و شیراز خیلی دلم می خواد برم تخت جمشید دلم هواشو کرده حیف که امسال دیگه وقت نشد.

گرگان شهر نسبتاً بزرگی بود و خیلی شلوغ تر و زنده تر از آخرین باری شده بود که دیده بودم. آخرین بار حدود 15 سال پیش بود که سفری به این شهر داشتیم و توقف کوتاهی توی ناهار خوران که یک منطقه زیبا و سرسبز و توریستی محسوب می شه داشتیم. اون موقع شهر اینقدر شلوغ نبود اما این بار وضع خیلی فرق کرده بود و توی بعضی خیابون ها ترافیک سنگین وجود داشت، هوا هم سردتر از تهران بود مخصوصاً توی منطقه ناهار خوران و می شه گفت اونجا پاییز اومده اما الان و توی تهران هوا هنوز گرم محسوب می شه ( 4 تا از دوستان بامحبت گرگانی برای من توی پیغام خصوصی شماره تماسشون رو گذاشتن و من رو به خونه هاشون دعوت کردن، اینقدر از خوندن پیغام هاشون خوشحال شدم که حد نداشت اما متأسفانه نتونستم ببینمشون ما فقط 3 شب و دو روز گرگان بودیم و برنامه تفریحمون فشرده بود همه جا با خانواده همسر می رفتیم حتی روز دوم رفتیم بندر ترکمن اینقدر وقت کم بود که نتونستم به این 4 تا دوست مهربونم حتی ایمیل بزنم و تشکر کنم از اینهمه محبت و گرمی شون اما اینجا و داخل پست ازتون تشکر می کنم و تأکید می کنم که اگرچه نتونستم شما رو ببینم اما اون حس خوبی که از مهمون نوازی و محبت شما به من دست داده هنوزم با منه و وقتی توی شهرتون بودم به همسر گفتم ببین توی این خیابون ها دوستایی دارم که ندیده خیلی دوستشون دارم و اونا هم به قدری بامحبتن که من رو ندیده به خونه هاشون دعوت کردن).

صبح روز سوم بعد از صرف صبحانه توی هتل از جاده چالوس برگشتیم تهران و سر راه توی نمک آبرود بالاخره تونستم سوار تله کابینش بشم، دو بار گذشته که رفته بودیم نمک آبرود تله کابین تعطیل بود اما این بار قسمت شد و منظره های خیلی بدیعی رو اون بالا به چشم دیدم که غیر قابل وصف هستن، وقتی داشتیم می رفتیم بالا یه جورایی احساس می کردم روحم داره پرواز می کنه داره می ره توی آسمون حسی شبیه مردن ... فکر می کنم اگه یکم بیشتر به اون انبوه درختا که به آرومی از روشون رد می شدیم خیره شده بودم مسخ می شدم ... کوچولوی مامان که دلش نمی خواست پیاده بشه و هنوزم بعد از چند روز می گه بریم تله کابین سوار شیم!

از وقتی برگشتیم تهران دو بار دیگه با خانواده من رفتیم جاده چالوس و توی کافی شاپ های اونجا چای خوردیم، هوای اونجا هم چون منطقه کوهستانیه سرده و چای داغ اونجا خیلی می چسبه، به تهرانی ها بد نگذره که اینقدر به جاده چالوس و کلاً شمال و دریا نزدیک هستن!


فقط دو روز دیگه ایران هستیم، پس فردا شب این موقع سوار بر هواپیما از مرزهای ایران خارج شدیم و داریم دوباره برمی گردیم به زندگی معمول خودمون، سفر امسال از سال های قبل بهتر و خاطره انگیزتر بود و همین باعث می شه که دلم نخواد تموم بشه، وقتی به برگشت فکر می کنم دلم می گیره و لابد چند روزی طول می کشه که به زندگی معمول خودم دوباره عادت کنم. مشغولیت های ذهنیم امسال خیلی بیشتر از سال های گذشته است و وقتی برگردیم انگلیس کلی مسأله است که باید باهاشون سر و کله بزنیم اولین و معمولی ترینش شروع مهد کودک رفتن عسلی مامانه که می دونم مدتی طول می کشه که عادت کنه و باید روحیه ام رو آماده کنم برای اینکه روزها و هفته های اول طاقت دیدن اشک هاش رو داشته باشم، فکر کردن بهش هم برام سخته چه برسه که بخوام توی اون موقعیت قرار بگیرم، بعد باید کم کم از پوشک بگیرمش که این مرحله هم با شناختی که ازش دارم برای هر دومون مرحله سختی خواهد بود و توی ذهنم بار سنگینیه برام.

اینا زیاد مهم نیست و فقط بار سنگینه اما مسأله مهم و حیاتی پیدا کردن کار جدید برای همسره که 6 ماه آینده رو برای ما با استرس همراه خواهد کرد و همش باید چشم انتظار باشیم و سعی کنیم با هر جواب نه شنیدن نشکنیم و روحیه مون رو حفظ کنیم، از طرفی دیگه سفر و تفریح تموم می شه و دوباره زندگی جدی با تمام مسؤولیت هاش شروع می شه، دوباره خرید برای خونه دوباره آشپزی دوباره اداره امور داخلی خونه دوباره کار خودم و سر و کله زدن با سختی هاش و ... حدود دو ماه از همه اینا دور بودم و همیشه یک عده بودن که دور و برمون باشن و حسابی هوامون رو داشته باشن که دست به سیاه و سفید نزنیم و آب توی دلمون تکون نخوره اما دوباره من می مونم و همسر و بچه و زندگی توی غربت و کار و کار و کار، شاید زیبایی زندگی هم به همین تنوعش باشه اگه قرار باشه همیشه تفریح باشه بعد از مدتی برای آدم عادی و بی معنی می شه، همه اینا رو می دونم اما با این وجود از الان دلم برای خانواده ام تنگ می شه و به فرودگاه و هواپیما و تیک آفش که فکر می کنم دلم از غم فشرده می شه، امشب که داداشم دستش رو انداخت دور شونه ام و پیشونیم رو بوسید توی دلم گفتم کاش شماها اینقدر مهربون نبودین تا می تونستم راحت ازتون دل بکنم و برم ...

امشب بچه رو گذاشتم پیش مامانم و با همسر و داداشم رفتیم سینما، فیلم « نهنگ عنبر » رو با هم دیدیم و خوش گذشت، آخرین باری که با داداشم سینما رفته بودم عید سال 86 بود الان بعد از 8 سال دوباره فرصتی دست داد با هم بریم سینما معلوم نیست با این دوری دفعه بعدی که بتونیم با هم بریم فیلم ببینیم کی خواهد بود؟ ...

چرا ذهن من امشب اینقدر می گرده تا آخرین بارها رو پیدا کنه؟ آیا به این خاطره که دارم آخرین لحظات سفر امسالم رو پشت سر می ذارم؟1 2 3 4 5 ... 74 >>


  • جعبه جادویی