من و همسرم در اروپا

5 دقیقه وقت بذار دوش بگیر

وقتی حرف این می شه که غربی ها توی دستشویی شون شلنگ آب ندارن خیلی از ایرانی ها پشت چشم نازک می کنن و ایییییش می کنن که اه اه اونا چقدر کثیفن ما خوبیم که آب داریم در حالی که عادت اونا اینه که هر روز باید دوش بگیرن و هیچ وقت نشده یک اروپایی رو ببینم که بدنش بو بده یا موهاش چرب باشه، به غیر از معتادا و ولگردها بقیه مردم تر و تمیزن ( کاری به بعضی از مهاجرهای کشورهای درجه چندم که بهداشت رو زیاد رعایت نمی کنن ندارم، حرفم مربوط به خود اروپایی هاست )  اما همین مردمی که به اونا برای دستشویی هاشون ایش می کنن انگار توی فرهنگ خیلی هاشون نیست که روزی یک بار حموم برن، توی همین چند روزی که ایران هستم و بیرون می رم چندین بار یکی از کنارم رد شده که بدنش بوی عرق می داده و حالم رو به هم زده، خیلی زشته به خدا ...  پول به عطر و اودکلن که نمی دن توی این گرمای 30 و چند درجه دوش هم که نمی گیرن بعد از مردم کشورهای دیگه ایراد هم می گیرن!

چرا ما کور خود هستیم و بینای دیگران؟


  • جعبه جادویی